Вітаємо вас у центрі бізнес освіти та консалтингу TOP SKILLS!

Ми живемо у глобалізованому інформаційному суспільстві, де створення, поширення, використання, інтеграція і маніпулювання інформацією є домінуючими видами економічної, освітньої, політичної і культурної діяльності.

Економікою інформаційного суспільства є економіка знань. Основними факторами розвитку такої економіки є знання та людський капітал.

Характерною особливістю інформаційного суспільства є швидкоплинність інформації, що неминуче призводить до стрімкого застарівання знань і негативно впливає на успішний розвиток бізнесу.

Багато компаній, які працюють на українському ринку, відчувають кадровий голод, спричинений відсутністю оновлених ключових професійних компетентностей (top skills) у найманих працівників. Брак сучасних знань також стає на заваді розвитку приватних підприємств.

Оскільки знання мають швидкоплинний характер, то формування сучасних top skills, що відображають потреби підприємця чи роботодавця, повинно відбуватися швидко і безперервно – впродовж життя (lifelong learning).

Наша місія:

швидке і безперервне формування ключових професійних компетентностей (top skills), адаптованих до викликів інформаційного суспільства.

Наша цільова аудиторія:

підприємці та майбутні підприємці;
всі, хто планує отримати престижну роботу чи прагне професійного саморозвитку.

Наші завдання:

- формування сучасних ключових професійних компетентностей фахівців через організацію професійно-орієнтованих освітніх програм, покликаних допомогти підприємцям, менеджерам, професіоналам та студентам у їх подальшому професійному розвитку;

- використання практичного та наукового досвіду наших фахівців з метою проведення консалтингової та аналітичної діяльності щодо організації, розвитку та правового супроводу малого та середнього бізнесу.

Запрошуємо Вас до центру бізнес освіти та консалтингу TOP SKILLS.
Будьте на день швидше більшості!

Олександр Хоменко
Керуючий партнер центру TOP SKILLS
доктор педагогічних наук, доцент

Головні переваги навчання в TOP SKILLS:

TOP SKILLS - симбіоз досвідчених прогресивних освітян та молодих і успішних бізнесменів, які є акумулятором бізнес-знання та іх носієм.

Ми пропонуємо європейські освітні програми, які підтверджені європейським диплом, та відкриємо шлях до самореалізації нашіх клієнтів у світовому бізнес просторі.


TOP SKILLS транслює найбільш передові, сучасні та ефективні технології для розвитку вашого бізнесу.

В аудиторіях слухачі програм EMBA та LLM навчаються на реальних кейсах та симуляціях.

Навчання доповнюється бізнес-семінарами, тренінгами, майстер-класами, розробкою проектів.


Динамізм – time is money – знання мають швидкоплинний характер, тому ми формуємо сучасні top skills динамічно.

Навчання за новітніми прогресивними технологіями (blended learning) спрямовано на досягнення практичного результату.

Інтерактивний обмін знаннями між модераторами-викладачами та слухачами у сфері набуття практичних компетенцій управління бізнесом.